Váš bezplatný průvodce udržitelným podnikáním a ESG

Využijte udržitelnost jako 

byznysovou příležitost

a navíc pomozte dělat

svět lepším místem.

Jsme český nezávislý think-tank


krátká konzultace zdarma

Jméno a příjmení *
Název společnosti *
E-mail *
Telefon

Váš bezplatný průvodce udržitelným podnikáním a ESG

Využijte udržitelnost jako 

byznysovou příležitost

a navíc pomozte dělat

svět lepším místem.

Jsme český nezávislý think-tank


krátká konzultace zdarma

Jméno a příjmení *
Název společnosti *
E-mail *
Telefon

Jste majitel nebo manažer středně velké české firmy?

Připravili jsme pro vás rozcestník s kontakty všech organizací, které pomáhají firmám v různých oblastech s udržitelným podnikáním:

chci se potkávat a získávat informace

Organizace zaměřené na zvyšování povědomí  a koordinaci v oblasti ESG.

chci implementovat ESG

Poradenství pro ESG strategie, implementaci řešení a procesů a měření výkonu. 

chci ESG financování

Seznam organizací poskytujících přehledy dotací a poradenství pro projekty související s ESG.

chci certifikaci

Nezávislé ověření a potvrzení, že splňujete určité standardy a kritéria v oblastech ESG.

chci aktuality, analýzy a trendy

Platformy a zdroje poskytující aktuální informace, analýzy a trendy týkající se ESG.

online nástroje

Online ESG nástroje sloužící k hodnocení, monitorování a zlepšování firemní environmentální udržitelnosti, sociální odpovědnosti a řízení.

OSVĚTA A
NETWORKING

IMPLEMENTACE
ESG

FINANCOVÁNÍ A DOTACE

ESG RATING
A SCORING

ZPRÁVY
ZE SVĚTA ESG

ŠKOLENÍ K UDRŽITELNOSTI

Kdo se zajímá o udržitelnost?

MAJITELÉ

a

MANAGEMENT

Lépe prodáte firmu, uspoříte náklady a lépe promítnete osobní hodnoty do firemních.

Finanční výhody: Odpovědný přístup k podnikání šetří finance například předcházením fluktuaci, šetřením energiemi a jinými zdroji.

 

Lepší image: Podpora udržitelnosti vylepšuje image firmy a zvyšuje loajalitu zákazníků, což vede ke zvýšení prodejů a tržeb.

 

Snadnější vyhovění legislativě: Evropská unie dlouhodobě motivuje státy i podniky ke zmírnění environmentální krize a změny klimatu. Pravidla a limity se budou i nadále zpřísňovat.

 

Zlepšení kvality pracovního prostředí: Zvýšení udržitelnosti zajišťuje zdravější a příjemnější pracovní prostředí, což přispívá ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a snížení fluktuace.

 

Odpovědnost: Někteří majitelé firem považují za svou odpovědnost přispívat ke zdravějšímu a udržitelnějšímu společenskému prostředí.

Případová studie k tomuto tématu:

AKCIONÁŘI

a

INVESTOŘI

Zvýšíte finanční výkonnost a investiční atraktivitu vaší společnosti.

Finanční výhody: Studie ukazují, že firmy, které se zabývají udržitelností, jsou v dlouhodobém horizontu úspěšnější než firmy, které se jí nevěnují. Investování do nich je tedy výhodnější.

 

Snížení rizika: Stále se objevují nová environmentální a sociální rizika, která mohou narušit dlouhodobou prosperitu firmy. Strategie udržitelnosti dokáže tato rizika vyhodnotit a tím předcházet možným důsledkům.

 

Sociální odpovědnost: Někteří akcionáři a investoři považují podporu udržitelnosti za součást sociálně odpovědného investování a chtějí svými investicemi přispívat ke zlepšení společenského prostředí.

Případová studie k tomuto tématu:

ZAMĚSTNANCI

Snížíte fluktuaci zaměstnanců a zvýšíte míru jejich motivace

Osobní hodnoty: Mladí i zkušení kandidáti znají téma udržitelnosti a při hledání zaměstnání se pro ně stává jedním z hlavních měřítek.

 

Kvalitní pracovní prostředí: Zvýšení udržitelnosti zajišťuje zdravější a příjemnější pracovní prostředí, což přispívá ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, budování silné firemní kultury, snížení fluktuace a vyšší míře jejich motivace.

 

Práce s novými technologiemi: Zvyšování udržitelnosti vyžaduje použití nových technologií a znalostí, což poskytuje zaměstnancům příležitost se rozvíjet.

ODBĚRATELÉ

a

DODAVATELÉ

Stanete se zajímavější pro nové obchodní partnery.

Etické zásady a image: Někteří odběratelé a dodavatelé jsou přesvědčeni o nutnosti podporovat udržitelnost a chtějí, aby jejich obchodní partneři sdíleli stejné hodnoty.

 

Předpisy: Stále více států a měst vytváří předpisy týkající se udržitelnosti. Odběratelé a dodavatelé musí udržet krok.

 

Konkurenceschopnost: Nadnárodní firmy snižují své dopady i v rámci dodavatelských řetězců. Udržitelnost tak zohledňují již při výběrových řízeních a uvítají prokazatelné kroky k udržitelnosti u svých partnerů.

KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI

Zviditelníte se na trhu.

Osobní přesvědčení: Dle studie IPSOS z dubna 2021 posuzuje při nákupu 53 % zákazníků společenskou odpovědnost firmy. Za šetrné výrobky lze navíc požadovat i vyšší cenu.

 

Zdraví a bezpečnost: Zákazníci se zajímají o to, zda jsou produkty, které kupují, vyrobeny zdravotně nezávadnými materiály a zda jsou vyrobeny v bezpečných podmínkách pro zaměstnance.

 

Kvalita: Zákazníci považují udržitelné produkty za kvalitnější, protože jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou navrženy tak, aby vydržely déle.

MÉDIA
a
MÍSTNÍ KOMUNITY

Vybudujete silnou firemní kulturu a důvěryhodnou značku.

Socio-ekonomické důsledky: Média a místní komunity se zajímají o to, jak podnikání a průmysl ovlivňují sociální a ekonomické podmínky v místě, kde působí. Sledováním oblastí ESG snížíte reputační riziko.

 

Transparentnost: Média sledují, jak jsou firmy transparentní.

BANKY

a

POJIŠŤOVNY

Získáte přístup k zeleným financím.

Snížení rizika: Pojišťovny sledují, jestli jejich pojištěnci podnikají udržitelně, aby lépe odhadly rizika spojená s pojištěním a nastavily správné pojistné sazby.

 

Sociální odpovědnost: Banky a pojišťovny považují podporu udržitelnosti za součást sociálně odpovědného chování a chtějí svými investicemi přispívat ke zlepšení společenského prostředí.

 

Požadavky trhu: Směrnice EU požadují, aby banky a pojišťovny zohledňovaly udržitelnost při investování.

REGULÁTOŘI

Vaše podnikání bude transparentní a vyhovující legislativě.

Ochrana životního prostředí: Regulátoři dbají na to, aby bylo životní prostředí co nejčistší a nejzdravější pro obyvatele.

 

Sociální spravedlnost: Regulátoři vyžadují, aby byly firmy spravedlivé vůči svým zaměstnancům.

 

Ochrana zákazníků: Regulátoři zajišťují transparentnost firem.

Kdo se zajímá o udržitelnost?

MAJITELÉ

a

MANAGEMENT

Promítnutí firemních (osobních) hodnot

akcionáři

a

investoři

Zvýšení investiční atraktivity

zaměstnanci

Preference udržitelných firem jako zaměstnavatelů

odběratelé

dodavatelé

Tlak na udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce

koncoví zákazníci

Preference udržitelných výrobků a služeb

média

a

místní komunity

Pozitivní obraz firmy

banky

a

pojišťovny

Podpora (zvýhodňování) zelených investic

REGULÁTOŘI

Stanovení podmínek pro dotace či veřejné zakázky

Co nabízíme?

Jsme nezisková společnost, která vám pomůže s nastavením udržitelnosti.

Vysvětlíme vám vše o ESG, Green Deal a legislativě

Nabízíme školení šitá na míru a provozujeme internetový informační rozcestník.

Vypracujeme analýzu vaší společnosti

Po hodinové schůzce, na kterou není potřeba žádné přípravy z vaší strany, jsme schopni zhodnotit implementaci ESG ve vaší firmě.

Doporučíme vám vhodné partnery

Následně vám doporučíme vhodné kroky pro cestu k větší udržitelnosti a partnery, jejichž pomoci můžete využít.

Budeme vás informovat

Budeme vás informovat o novinkách a zvát vás na zajímavé eventy.

O nás

Glopolis usilujeme o udržitelnou demokracii, kde spolupracují stát, neziskové organizace a soukromý sektor. My jdeme příkladem a s finanční skupinou RSJ jsme nastartovali projekt Proměna podnikání. Našim cílem je poskytnout menším a středním firmám dostatek informací na cestě k udržitelnému podnikání, a přispět tak k transformaci české ekonomiky.

Připojte se k transformaci českých firem i vy!

Využijte bezplatné schůzky, na základě které nastíníme vaši cestu k větší udržitelnosti a jejím výhodám.

Název společnosti *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo?

Firmy a partneři zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu: