Certifikace

ESG certifikace potvrzuje, že firma splňuje stanovené standardy v oblasti environmentální a sociální odpovědnosti a správy podniku.

 

Níže naleznete odborné organizace, které provádějí audity a hodnocení s cílem poskytnout společnostem certifikaci udržitelnosti na základě splnění předem stanovených kritérií a standardů:

V rámci společnosti Bureau Veritas Certification jsou poskytovány profesionální služby a certifikace v oblastech: ESG reportingu, kvality, kybernetické bezpečnosti, udržitelnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, společenské odpovědnosti a potravin. V Bureau Veritas Services jsou poskytovány kontrolní, testovací, inspekční a verifikační služby v oblastech: Facility Managementu, bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie, revizí a kontrol, ergonomie, školení, energetických a vodních auditů, digitalizace a digitálních nástrojů, odborného poradenství a konzultací, inspekcí potravin a zemědělských komodit, technických inspekcí, nezávislých verifikací/ověření, hygieny a kontrolních činností ve stavebnictví a finančním sektoru.

Hospodářská komora HMP vytvořila první komplexní standardizovaný nástroj hodnocení udržitelnosti podniku. To vše v souladu s evropskou taxonomií i specifiky národní legislativy. Cílem projektu je zpřístupnit ESG certifikaci i pro malé a střední podniky, které se nemohou pouštět do dlouhých a náročných auditů.

Společnost poskytuje hodnocení udržitelnosti společností prostřednictvím globální cloudové platformy SaaS. (pokrývá širokou škálu nefinančních systémů řízení včetně dopadů na živ. prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání veřejných zakázek).