Příběh projektu

Klikněte sem a začněte psát...

Firmy a partneři zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu:

Náš tým

ESG ambasador a vedoucí programu

Ivan Lukáš

Ivan je tváří projektu Proměna podnikání a jeho profesní vášní je role soukromého sektoru v udržitelném rozvoji.

 

Tomuto tématu se věnoval jako obchodní ředitel startupu DOT Glasses, v OSN jako manažer platformy pro inkluzivní firmy a manažer Business Partnership Programu v České rozvojové agentuře.

 

Ivan má doktorát z Karlovy university a M.A. ze Středoevropské university v Budapešti.

Seniorní konzultant a manažer

Karel Buchta

Karel má na starosti poradenskou část projektu Proměna podnikání a zastřešení metodik k udržitelnosti.

 

Má za sebou top manažerské zkušenosti jak z předních českých firem (např. Lesy České republiky, Saint-Gobain, České radiokomunikace), tak i z poradenského byznysu.

 

Karel má doktorát ze strategického řízení na VŠE Praha

Specialistka udržitelnosti a ESG

Valérie Čížková

Valérie je projektovou asistentkou Proměny podnikání.

 

V rámci její pracovní náplně pomáhá s tvorbou grafických a analytických materiálů, s komunikací s partnery projektu a marketingem.

 

Valérie má vystudovanou Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze. Zde psala diplomovou práci věnující se implementaci ESG v českých firmách.

Ředitel Glopolis

Petr Lebeda

Petr je ředitelem a zakladatelem Glopolis.

 

Jeho posláním jako vizionáře a networkera je přinášet nová témata a vytvářet nová partnerství pro řešení aktuálních společenských výzev. Po celou svou profesní kariéru se věnuje otázkám kolem udržitelného rozvoje (firem i společnosti).

 

Petr absolvoval mezinárodní studia na VŠE Praha a na Middlesbury Institute of International Studies v Monterey

Kdo za námi stojí

Financování je zajištěno díky partnerství s investiční skupinou RSJ. Ta je od svého počátku společensky odpovědnou firmou. Snaží se rozvíjet filantropii v České republice a podporovat neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam.

Za programem Proměna podnikání stojí analytické a síťovací centrum Glopolis, které podporuje nevládní neziskové organizace, státní správu a firmy, aby účinněji spolupracovaly na řešení společných výzev pro demokratické principy, zelenou ekonomiku a propojenou, soudržnou společnost.

Proměna podnikání

Proměna podnikání se týká změn, které probíhají v podnikatelském prostředí a ovlivňují způsob, jakým podniky fungují a působí.

 

Tato proměna může být vyvolána různými faktory, jako je technologický pokrok, změny v regulaci a politice, změny v poptávce po produktech a službách, a další.

 

Podniky se musí přizpůsobit těmto změnám, aby mohly přežít a prosperovat. To může zahrnovat změny ve strategii, procesech, produktech a službách, a v zaměstnanecké kultuře. Proměna podnikání je tedy nezbytná pro úspěch podniků v dynamickém a se měnícím se prostředí.