Mapa ESG služeb

Mapa ESG služeb je strukturovaný seznam služeb a iniciativ v oblasti environmentální udržitelnosti (E), sociální odpovědnosti (S) a řízení společnosti (G) na českém trhu. Je  průvodcem, který pomáhá firmám v orientaci, výběru a využívání relevantních ESG služeb.

chci se potkávat a získávat informace

Organizace zaměřené na zvyšování povědomí  a koordinaci v oblasti ESG.

chci implementovat ESG

Poradenství pro ESG strategie, implementaci řešení a procesů a měření výkonu. 

chci ESG financování

Seznam organizací poskytujících přehledy dotací a poradenství pro projekty související s ESG.

chci certifikaci

Nezávislé ověření a potvrzení, že splňujete určité standardy a kritéria v oblastech ESG.

chci aktuality, analýzy a trendy

Platformy a zdroje poskytující aktuální informace, analýzy a trendy týkající se ESG.

online nástroje

Online ESG nástroje sloužící k hodnocení, monitorování a zlepšování firemní environmentální udržitelnosti, sociální odpovědnosti a řízení.