Co se skrývá pod ESG?

Tři písmena, která dokáží změnit vaše podnikání, vztahy se zákazníky i investory. Zkratka ESG označuje názvy 3 nefinančních rozměrů podnikání, které zohledňují: dopad na životní prostředí (E - environment), respekt k sociálním hodnotám (S - Social) a kvalitu řízení společnosti (G - Governance).

ESG slouží k reportování nefinančních informací o vašem podnikání a doplňuje tak klasické finanční výkaznictví. 

Firmy prostřednictvím nefinačního reportingu popisují svůj přístup k udržitelnosti  - postup směrem k naplňování vyšších standardů v oblastech E, S a G. 

 

Povinnost ESG reportování se v důsledku nové směrnice CSRD rozšíří na 1500 velkých firem v Česku, a to s účinností v první vlně od roku 2024. V tomto roce již firmy budou muset shromažďovat data, která budou sloužit jako podklad reportingu pro rok 2025.

 

Ačkoli pro malé a střední podniky vzniknou přímé povinnosti nefinančního reportingu až později, ESG je už nyní ovlivňuje, a to nepřímo. Například pokud jsou součástí subdodavatelského řetězce velkých firem nebo v rámci výběrových řízení na dodavatele.

Výběr vhodného reportovacího standardu závisí na konkrétních potřebách a cílech společnosti. Doporučuje se tedy, aby střední firmy v České republice zvážily různé možnosti a porovnaly je se svými konkrétními potřebami a cíli, než se rozhodnou pro konkrétní standard.

Lepší tržní pozice

Čím dál více lidí při výběru produktů nezohledňuje jen ceny nebo otevírací dobu prodejny. Dle studie IPSOS se přes 53 % lidí rozhoduje i jinak. Hlavně mladší generace se zajímá o to, zda firma myslí na budoucnost. Chtějí vědět, jaký má jimi koupené jídlo dopad na okolí nebo v jakých podmínkách pracovala švadlena, která šila džíny.

Výzkum společnosti McKinsey ukazuje, že zákazníci v různých odvětvích byli ochotni zaplatit až o 5 % vyšší cenu, pokud ekologický výrobek splňoval stejné výkonnostní standardy jako neekologické alternativy.

Průzkum společnosti Glopolis mezi průkopníky ESG odhalil, že aktivity spojené s udržitelností se velmi často stávají impulsem pro nastartování inovačních aktivit ve firmě.

Větší důvěryhodnost

Přijetí opatření s dobrým dopadem do budoucnosti, sdílení hodnot, důraz na ekologii a spokojenost zaměstnanců zvyšuje důvěryhodnost u institucí, zákazníků, dodavatelů a kolegů z oboru. Vynaložením úsilí na sdílení cenných informací dává podnik najevo, že bere daná témata vážně a poskytuje rámec odpovědnosti, který buduje důvěru, zvyšuje hodnotu a reputaci značky. Dnes jsou ESG kritéria velmi diskutovaná. Na jejich základě se rozhodují třeba investoři, kteří udržitelnost a společenskou odpovědnost velmi zohledňují. K investorům se připojují i banky, a to i v Česku, 16 z nich již podepsalo memorandum pro udržitelné financování.

Spokojení zaměstnanci

Stát se atraktivním zaměstnavatelem a přilákat talentované lidi je snem většiny firem. Ti, kteří myslí na budoucnost a na svůj dopad na životní prostředí, získávají zejména u mladší generace plusové body. Stále více lidí se při hledání zaměstnání rozhoduje nejen podle výše finanční odměny. Zpřístupněním zpráv o ESG tak můžete uchazeče o práci mile překvapit a zaujmout i špičkové talenty. Smysluplná práce navíc vede k nižší míře fluktuace zaměstnanců.

Připravenost na legislativu

Změně klimatu se přizpůsobuje také EU. Mluví se o ESG reportování, o uhlíkové neutralitě, redukci odpadu, přechodu na obnovitelné zdroje apod. Většina je zatím v procesu plánování, nicméně to nebude trvat dlouho a plány se promění v platnou legislativu.  Pokud se začnete ve firmě věnovat udržitelnosti již nyní, budete vždy o krok dál před konkurencí.

Přístup k financím

Přijetí principů udržitelného podnikání bude klíčové pro firmy vyžadující externí financování. Už od ledna 2023 budou banky prověřovat dopad projektů a firem na životní prostředí. Zároveň budou mít povinnost informovat o tom, jak údaje o těchto dopadech zohledňují v rozhodování, zda a za jakých podmínek firmám půjčují peníze. Šest z osmi největších bank v Česku tak například již nyní odmítá půjčovat peníze na investice do uhelného průmyslu. Dobrý ESG rating navíc firmám otevírá i možnosti levnějšího financování skrze tzv. zelené dluhopisy.

Finanční úspory lze dosáhnout už jen přijetím principů udržitelnosti. Představte si, že díky investicím do energetického projektu snížíte výdaje na spotřebu elektrické energie.

Zde jsou další zajímavé odkazy:

Směrnice EU

Specifika SME

Veřejně dostupné zdroje informací o ESG

Závazná čísla udržitelnosti

 

CESTA EVROPY K NULOVÝM EMISÍM

0
do roku 2030 redukce emisí na 55 %
0
do roku 2050 dosažení uhlíkové neutrality
0
miliard ročně na opatření v oblasti klimatu
0
firem s reportovací povinností