Osvětové iniciativy a networkingové platformy

Níže naleznete organizace poskytující přístup k vzdělávacím zdrojům, odborným znalostem, konferencím, setkáním a dalším událostem, které umožňují zapojit se do dialogu a budovat partnerství:

Projekt Rok udržení podnikání 2023 přispívá k osvětě tématu ESG mezi MSP. Hlavním cílem je sdílení praktických rad a zkušeností z praxe. Na webové stránce RUP můžete nalézt tematický blog, kalendář pořádaných akcí, webináře, podcasty a přihlásit se k odběru novinek na e-mail.

Společnost poskytuje hodnocení udržitelnosti společností prostřednictvím globální cloudové platformy SaaS. (pokrývá širokou škálu nefinančních systémů řízení včetně dopadů na živ. prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání veřejných zakázek).

Mezinárodní platforma pro odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí, stejně jako na udržitelném růstu své organizace. Pomáhá firmám naplňovat principy udržitelnosti, odpovědného podnikání a CSR.

Největší platforma pro odpovědné podnikání v ČR. Pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR.

Posláním sdružení je zejména sledovat ambici na omezení produkce oxidu uhličitého u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Občanské sdružení, v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Česká rada pro šetrné budovy (známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. Všechny aktivity CZGBC směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Iniciativa s cílem přispět k vzniku společnosti, která je postavena na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou a schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa. Formuluje sadu konkrétních opatření. Umožňuje připojit se k výzvě, nebo se aktivně zapojit či nabídnout jinou pomoc.

Webová stránka s příklady zavádění ESG do praxe strukturovaná dle témat/sektorů. Platforma nabízí zaslání přehledu nových projektů a příkladů z praxe jednou za měsíc na Vaši e-mailovou adresu.

Videokurzy zaměřeny primárně na edukaci, ale také na zlepšení orientace v problematice, konzultace s experty a expertkami a sdílení příkladů dobré praxe.

Nezávislé analytické a síťovací centrum propojující různé skupiny nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru na podporu udržitelnosti a demokracie.

Nezávislé analytické a síťovací centrum propojující různé skupiny nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru na podporu udržitelnosti a demokracie.

Iniciativa za zálohování PET láhví a plechovek.

Iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů podílející se na udržitelném restartu české ekonomiky. Členové tohoto spolku se mohou rychleji zorientovat díky tvořené roadmapě, navzájem se inspirovat nebo se obrátit na ověřené experty a expertky na snižování emisí, eliminaci odpadu nebo odpovědný přístup ke krajině a půdě.