Projekt "Proměna podnikání"

V rámci společnosti Glopolis o.p.s. jsme společně se skupinou RSJ nastartovali projekt Proměna podnikání, jehož jedním z výstupů jsou i tyto webové stránky. Cílem projektu je vytvořit informační a znalostní zázemí, které podpoří menší a střední společnosti na cestě k udržitelnému podnikání, a přispět tak k transformaci české ekonomiky.

Naše klíčové aktivity v ESG

odborné diskuse
kulaté stoly, semináře
mapování podpůrné infrastruktury 
Informační podpora
průzkumy
firmy a odvětví
případové studie
inspirace, know-how

Výstupy z odborných diskusí

Průzkumy

V roce 2021 jsme zrealizovali průzkum mezi českými firmami na téma jejich přístupu k ESG. 

Další pracovní dokumenty

Udržitelné finance EU
(v kostce)

.......

Nařízení o SFDR
(v kostce)

........

Závěrečná zpráva a návrh RTS (metriky ukazatelů)

......