Úspory ČEZ a spuštění ESG datové knihovny

Skupina ČEZ je jednou z firem, které to s ESG myslí vážně. Mimo jiných úspěchů se jí povedlo ušetřit nemalé procento nákladů na vytápění a snížit spotřebu energie. K hlavním úsporným opatřením letošní topné sezóny patřila maximální teplota v kancelářích 20 stupňů, snížení vytápění o víkendech a svátcích, nižší teplota ohřevu teplé vody a výměna zářivek za LED osvětlení. Za poslední kvartál roku 2022 díky tomu ušetřila 15% spotřeby plynu. Podstatné bylo především utlumení teploty v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Více se můžete dočíst zde.


Navíc jako první v České republice spustila on-line ESG datovou knihovnu. Teď můžete na pár kliknutí myši sledovat, jak se Skupině ČEZ daří naplňovat jednotlivé cíle ambiciózní Vize 2030. Všechny ukazatele mapující pokrok společnosti v udržitelnosti jsou nyní k nahlédnutí na jedné webové stránce. Navíc si data můžete filtrovat podle konkrétních mezinárodních standardů: například podle Globální iniciativy pro podávání zpráv o udržitelnosti (GRI), Rady pro udržitelné účetní standardy (SASB), nebo globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Podívejte se, která to jsou.