• Úvod
  • ESG služby
  • Aktuality
  • Ivan Lukáš pro Odpadové fórum: ESG není prioritně jen firemní téma, těžit z něj mohou i municipality

Ivan Lukáš pro Odpadové fórum: ESG není prioritně jen firemní téma, těžit z něj mohou i municipality

V únorovém vydání měsíčníku Odpadové fórum, který se věnuje problematice cirkulární ekonomiky a v návaznosti na ni i tématu ESG, vyšel rozhovor s ambasadorem ESG v Glopolis, Ivanem Lukášem. Rozhovor se zaměřil na vymezení pojmu ESG a vysvětlení, co tato zkratka znamená nejen pro firmy, ale i pro municipality.

 

Rozhovor uvádí myšlenka, že udržitelný přístup z pohledu řízení firem s ohledem na životní prostředí a sociální stránku se stává společenskou normou, bez které firmy už jen těžko udrží tempo na podnikatelské „závodní“ dráze. Přesto s sebou ESG přináší řadu obav i otázek, jako:

 

V čem spočívá podstata ESG a jaký má vztah k CSR? 

Který legislativní rámec ESG upravuje? 

Měly by ESG věnovat pozornost i municipality?

Nepředstavuje ESG pouze další administrativní zátěž?

Kde jsou k dispozici relevantní informace o ESG?

 

Odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky, najdete v článku.