Shrnutí webináře Směrnice Green Claims: nástroj proti greenwashingu

Seminář o Nové směrnici Green Claims: nástroj proti greenwashingu se zaměřoval na problematiku poskytování spolehlivých informací spotřebitelům ohledně ekologických tvrzení. Hlavní ambicí této směrnice je zvýšit ochranu životního prostředí a přispět k akceleraci ekologické transformace, zatímco chrání spotřebitele a firmy před greenwashingem. Směrnice se zaměřuje na prezentaci jasných, srovnatelných a ověřitelných informací. Hlavní problém, se kterým se potýkáme, je přehlcení trhu nejasnými a nepodloženými tvrzeními, stejně jako velkým množstvím ecolabelů s různou kvalitou a věrohodností (celkem 232).


Tato směrnice se vztahuje na všechny podniky, které prohlašují environmentální tvrzení, včetně výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb a maloobchodníků. Malé podniky a mikropodniky jsou z navrhovaného nařízení vyňaty. Zároveň se směrnice také zaměřuje na unifikaci pravidel napříč EU, aby se snížila zátěž pro společnosti při přeshraničním obchodování.


Směrnice stanovuje požadavky na zdůvodnění ekologických tvrzení, které musí být opřeny o uznávané vědecké důkazy, nejnovější technické poznatky a musí zohledňovat všechny významné aspekty a dopady. Komunikace ekologických tvrzení by se měla týkat pouze důležitých dopadů na životní prostředí, které jsou ověřeny podle stanovených požadavků. Směrnice také upozorňuje na možná zavádějící tvrzení, která mohou spotřebitele uvést v omyl. Například tvrzení o pozitivních dopadech na životní prostředí, která zanedbávají negativní důsledky v jiných oblastech. Klíčovou částí směrnice je zavádění nových postupů a metod pro měření udržitelnosti, tzv. "footprint method".


Více zde.