Nové místo pro všechny informace o udržitelnosti

Evropská unie se předběžně dohodla na vytvoření jednotného evropského přístupového místa (ESAP), kam se budou umisťovat veškeré informace o evropských společnostech, včetně jejich zpráv o udržitelnosti. Podle předběžné dohody se očekává, že platforma ESAP bude k dispozici od léta 2027.

 

Bezplatný, uživatelsky přívětivý, centralizovaný a digitální přístup k finančním informacím a informacím o udržitelnosti, které zveřejňují evropské společnosti, včetně malých společností, usnadní rozhodovací proces širokému okruhu investorů, včetně drobných investorů. Pro evropské společnosti to neznamená žádné další požadavky na podávání informací. Je tomu tak proto, že ESAP poskytne přístup k informacím, které již byly zveřejněny při uplatňování příslušných evropských směrnic a nařízení.

 

Více zde.