Platforma pro vytvoření ESG reportu zdarma

Společnost CRIF připravila online nástroj v českém jazyce Synesgy, umožňující vyhodnotit aktivity z hlediska ESG prostřednictvím standardizovaného dotazníku. První rok využívání této platformy je zdarma. K zodpovědnému sestavení zprávy o udržitelnosti je potřeba znát i to, do jaké míry splňují ESG principy firemní dodavatelé, resp. celý dodavatelský řetězec.

Pro vytvoření ESG skóre vlastními silami stačí vyplnit online dotazník sestávající ze dvou oblastí:


  • 5 základních sekcí: informace z oblastí podnikání, životního prostředí, společenské odpovědnosti směrem k zaměstnancům i okolí a řízení firmy (umožňuje podchytit oblasti jako řízení rizik, dopady vyplývající z klimatické změny, uhlíkovou stopu, vodní a odpadové hospodářství, rozdíly v odměňování mužů a žen nebo strukturu řídících orgánů a mnoha dalších)

  • dalších 15 oborových oblastí (tzv. makrosektorů): specifické otázky pro určité odvětví od těžby přes zemědělství nebo telekomunikace až po energetiku a teplárenství

Výsledkem je certifikát ukazující „zelenost“ společnosti na pětistupňové škále A až E. Má platnost 12 měsíců. Toto ESG skóre může firma sdílet se svými partnery, klienty či dodavateli. Může hrát roli i při poskytování úvěru od banky.