Greenwashing se nevyplácíFrankfurtská policie provedla razii v kancelářích DWS Group, dceřiné společnosti Deutsche Bank, a generální ředitel této firmy pár hodin poté odstoupil z funkce. Kromě Německa byla firma vyšetřována také v USA. Obvinění se týkají greenwashingu. Policisté hledali důkazy zavádějících tvrzení ohledně investic do ESG. Pod tlakem je firma od chvíle, co její bývalá ředitelka pro udržitelnost upozornila, že firma přeháněla ve svých tvrzeních o ESG.

Současná legislativa neposkytuje žádnou záruku, že výsledkem jsou skutečně produkty udržitelného investování. Prostředí tak správcům aktiv nahrává k podvodům.

Pravidla, která mají dodržovat, jsou uváděna pod zkratkou SFDR podle jejich anglického názvu a pro fondy v nich existují dvě hlavní kategorie, známé jako Článek 8 (světle zelený) a Článek 9 (tmavě zelený). Nicméně národní regulátoři SFDR interpretují různě, tudíž v evropském fondovém prostředí nepředstavuje žádnou harmonizaci. Jak píše patria.cz, Evropská komise již uvažuje o minimálních požadavcích na udržitelnost pro fondy spadající pod Článek 8.