Nová Mapa ESG služeb pro transformaci podnikání na udržitelný model

Dnešním dnem byla představena Mapa ESG služeb, která má pomoci firmám v procesu transformace na udržitelný model podnikání.


Mapa je k dispozici na naší webové stránce: https://promena-podnikani.cz/esg-mapa.


Tato nově vytvořená interaktivní platforma poskytuje komplexní přehled o různých dostupných službách a iniciativách v oblasti environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG). Je určena pro firmy a organizace, které stále vnímají ESG jako nepřehledné a chtějí se orientovat v možnostech, jak se zapojit do udržitelného podnikání.

 

Hlavním cílem Mapy ESG služeb je usnadnit rozhodování v oblasti udržitelnosti tím, že umožní firmám vybrat si takové služby a iniciativy, které nejlépe odpovídají jejich individuálním potřebám a cílům. Uživatelé mohou prozkoumat různé kategorie služeb, jako jsou energetická efektivita, odpadové hospodářství, společenská angažovanost, lidská práva, etické řízení a další.

 

Tato inovativní platforma je zároveň přehledným průvodcem, který poskytuje užitečné informace, rady a zkušenosti od odborníků na udržitelnost. To umožňuje firmám získat ucelený pohled na aktuální trendy v oblasti ESG a inspirovat se osvědčenými postupy.

 

Pokud máte jakékoli doplňující dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese .

 

Přejeme vám hodně úspěchů v udržitelném podnikání!