Finální podoba směrnice pro reporting o udržitelnosti

Evropská unie se dohodla na finální podobě směrnice pro reporting o udržitelnosti (CSRD), která pro firmy určuje nová pravidla zveřejňování informací o jejich udržitelnosti a vyjasňuje, jak tato ESG data reportovat. Jde například o emise skleníkových plynů a související cíle, o spotřebu energie a závislost na fosilních palivech.

Zásadní novinkou je zavedení EU standardů pro reporting, které firmy navedou na klíčová data. Směrnice má vyřešit současné chaotické prostředí, které vytváří ESG ratingové agentury a  dobrovolné standardy, které mají na firmy různorodé požadavky na informace, což pro firmy i investory představuje nadměrnou administrativní zátěž a dodatečné náklady.

Nová pravidla se hned od 1. 1. 2024 budou vztahovat na největší korporace. Kategorie velkých společností nad 250 zaměstnanců má stanovený nejzazší termín pro reporting na 1. ledna 2025, přičemž o tomto zdržení platnosti rozhodnou jednotlivé státy. Kótované malé a střední podniky se k reportingu připojí od roku 2026, mohou ale ještě využít dvouletou výjimku z povinnosti. Více zde.