Informační osvěta

zde naleznete organizace, asociace, iniciativy či platformy, které přispívají k šíření povědomí o ESG. Mohou sdružovat firmy prostřednictvím členství, organizovaných setkání, diskusí, školení apod.
Asociace společenské odpovědnosti

Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v ČR - vizí je, aby se zde společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace.

 
Business leaders forum

Mezinárodní platforma pro odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí, stejně jako na udržitelném růstu své organizace. Pomáhá firmám naplňovat principy udržitelnosti, odpovědného podnikání a CSR.


Byznys pro společnost

Největší platforma pro odpovědné podnikání v ČR. Pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR.Centrum pro otázky životního prostředí UK

Vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Občanské sdružení, v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Glopolis

Nezávislé analytické a síťovací centrum propojující různé skupiny nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru na podporu udržitelnosti a demokracie.

 

 

 

 

Incien

Nevládní nezisková organizace, která v ČR prosazuje cirkulární ekonomiku.

Změna k lepšímu

Iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů podílející se na udržitelném restartu české ekonomiky. Z přesvědčení, že je nutné investovat do inovací a udržitelnosti v celé ekonomice, přišli s návrhem na konkrétní opatření pro živou krajinu, méně odpadu a čistou energetiku.