Získejte

průvodce

na cestě

k udržitelnému

podnikání

Firmy, vlády i společnost postupně směřují k uhlíkové neutralitě, lepšímu pracovnímu prostředí a vůbec společensky zodpovědnější ekonomice.

Objevte s námi cesty, jak transformovat svou firmu (klidně i malou) díky znalostem získaným prostřednictvím společného projektu "expertů a srdcařů" Glopolis a RSJ

 

Na tomto webovém rozcestníku naleznete shrnutí nejpodstatnějších informací a zdrojů, aby jste se mohli vydat sebejistě na cestu k větší udržitelnosti.

 

Udržitelné podnikání je takový způsob podnikání, který se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale zohledňuje principy a podmínky, které zajišťují, že je možné se takovému podnikání věnovat dlouhodobě. 

 

Pro různé firmy a sektory ekonomiky to v praxi znamená trochu odlišné věci, ale základní kategorie jsou podobné:

Životní prostředí

spotřeba energie a emise skleníkových plynů

 

spotřeba vody

 

ochrana biodiverzity

 

produkce znečištění a odpadu

Sociální aspekty

pracovní podmínky a nediskriminace

 

zdraví a bezpečnost

 

sociální vztahy

 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, produktová odpovědnost

 

místní komunity a lidská práva

Řízení

nezávislost představenstva

 

audit a kontrola

 

odměny

 

práva akcionářů

 

etika

 

daňové postupy

Proč se zabývat udržitelností?

Podněty k vám budou přicházet z různých stran:

Majitelé, management

Promítnutí firemních (osobních) hodnot

akcionáři, investoři

Zvýšení investiční atraktivity

zaměstnanci

Preference udržitelných firem jako zaměstnavatelů

odběratelé, dodavatelé

Tlak na udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce

koncoví zákazníci

Preference udržitelných výrobků a služeb

místní komunity, média

Pozitivní obraz firmy

banky, pojišťovny

Podpora (zvýhodňování) zelených investic

Regulátoři

Stanovení podmínek pro dotace či veřejné zakázky

Tyto trendy se často vzájemně doplňují. Právě regulace se v současnosti dostává do popředí, zejména díky balíku již zavedených a chystaných opatření Evropské unie, v jejichž centru stojí tzv. Green Deal a taxonomie. Z těchto legislativních opatření EU také vzešel pojem ESG, ve firemním prostředí čím dál častěji skloňovaný.

I když se zatím týkají jen zlomku velkých společností - těch velkých a obchodovaných na finančních trzích, v horizontu 2-3 let budou vyžadovat specifické, doložitelné změny již od cca 1500 českých firem. Jejich okruh se bude dále rozšiřovat!


Udržitelnost = příležitost

Pro firmy, které tento proces včas nastartují, je zvyšování udržitelnosti příležitostí lépe ukotvit svůj podnikatelský model v měnícím se prostředí, získat konkurenční výhodu, nebo dokonce nastartovat nové segmenty trhu. Pro ty, kteří se transformovat nedokáží, nestihnou či zatím dost dobře nemohou, mohou vyvstat závažná rizika.

Připojte se k transformaci českých firem i Vy!

Chcete být v obraze? Dejte nám o sobě vědět a my vás rádi zapojíme do našich chystaných aktivit - webinářů, diskusních stolů, aktualit atd.

Název společnosti *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo?

 

Firmy zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu: