Co je to vlastně udržitelná firma?

Co je to vlastně udržitelná firma?


Pokud hovoříme o udržitelné firmě, jak vlastně vypadá? Čím se vyznačuje? Charakteristik nalezneme více, následujících 5 příznaků udržitelné firmy zveřejnila asociace malých a středních podniků:


1. Má své poslání

Udržitelná firma je taková firma, která má kromě svého ekonomického cíle také společenské poslání, jež si definovala na základě svého podnikání a názoru zaměstnanců.


2. Zaměstnanci jsou na ni hrdí

Zaměstnanci jsou pro udržitelnou firmu nejcennějším pokladem. Proto je zapojuje do rozhodování a zohledňuje jejich názor. Zaměstnanci jsou tak produktivní a získávají pocit sounáležitosti.


3. Sleduje a snižuje své negativní dopady na společnost a životní prostředí

Udržitelná firma se nejen soustředí na své zaměstnance, ale na všechny aspekty své činnosti.


4. Podporuje aktivity pro lepší svět

Poté, co firma nastaví kvalitní vztahy se svými zaměstnanci a zreviduje své negativní dopady, měla by se pustit do odpovědných aktivit navenek a podpory neziskových a jiných organizací.


5. Přináší udržitelné inovace

Udržitelná firma především hledá inovativní způsoby, jak se úplně vyhnout negativním dopadům. Odpovědná firma se tak zabývá sociálními a environmentálními otázkami i v rámci manažerských strategií.