Čeká firmy soutěžení o ženy?

Firmy budou nově pod tlakem, aby do svého vedení dostaly více žen. Státy Evropské unie se shodly na návrhu, aby ženy tvořily aspoň 40 procent členů vedení společností obchodovaných na burze. Podle ministra práce a sociální věcí M. Jurečky se to bude v Česku týkat zhruba 20 firem. Směrnice by mohla vstoupit v platnost příští rok. 

Zastánci tohoto přístupu poukazují (kromě zvýšení rovnoprávnosti mužů a žen) na studie potvrzující pozitivní dopad většího podílu žen na zlepšení výkonnosti firmy.  Ženy podle těchto analýz do rozhodování vnášejí jiné pohledy, než jaké převládají v čistě mužském kolektivu. Poukazují i na fakt, že ačkoliv ve velké většině vyspělých zemí na vysokoškolské vzdělání dosáhne víc žen než mužů, přesto pozice, kde je toto vzdělání vyžadováno, stále z větší části obsazují muži. 

Odpůrci zase mohou namítat, že příčiny tohoto jevu je třeba hledat jinde, např. v přístupu státu, který nemotivuje ženy k brzkému návratu do práce po porodu, dostatečně nepodporuje zkrácené pracovní úvazky a tím pádem nevytváří dostatečné prostředí pro  kontinuální rozvoj kariéry žen a motivaci k ní.

V praxi nicméně o žádné závazné kvóty nejde. Připravovaná pravidla pouze motivují podniky k tomu, aby daly při obsazování konkrétní pozice přednost ženě v situaci, kdy je rovnocenným kandidátem jako její mužský protějšek. V Česku dosahuje podíl žen ve vedení velkých firem zhruba 15 procent, což je polovina oproti průměru zemí EU.

Více se dočtete v článcích Hospodářských novin “Ve vedení firem má být aspoň 40 procent žen, budou na to kvóty” či “Efekt dcera”.