Vytváříte nebo hledáte reporty udržitelnosti či ESG?

Vzniká jednotné místo pro všechny reporty udržitelnosti


Společnost Impact Metrics, která se zabývá analýzou ESG dat a jejich digitalizací, spustila platformu, kde budou uložené reporty udržitelnosti. Firmy dnes své reporty publikují zpravidla na svých webových stránkách, případně stránkách sdružení, kterých jsou členy. Ne vždy se ale dají snadno nalézt. Na novém webu www.reportyudrzitelnosti.cz budou přehledně na jednom místě.


„Přišli jsme na to, že na trhu nic podobného není a přitom je tu řada subjektů, které reporty udržitelnosti zajímají. Chceme proto stávající prostředí zpřehlednit a vybudovat platformu, kam budou moci všichni zdarma svůj report nahrát a stejně tak si jej prohlédnout,“ uvádí jednatel Impact Metrics Martin Klofanda.


Dnes není úplně jednoduché se k reportům dostat. Na to ostatně narazila i sama společnost Impact Metrics, která se mimo jiné zabývá tvorbou žebříčků na základě sady ESG kritérií posbíraných právě z reportů udržitelnosti. Firmy mají své nefinanční zprávy uvedené sice většinou na webu, ale pod různými názvy sekcí webu jako Udržitelnost nebo Společenská odpovědnost nebo (jako některé banky) v rámci rubriky Povinně zveřejňované dokumenty.


„Používají se i různé názvy reportů, někdo používá název Report udržitelnosti, jiný tomu říká Zpráva o udržitelnosti nebo Zpráva o udržitelném rozvoji. To znesnadňuje vyhledávání i pomocí vyhledávačů. Na našem webu stačí jednoduše zadat název společnosti,“ popisuje Martin Klofanda.


Na novém webu by měly být v ideálním případě všechny reporty dostupné na českém trhu pohromadě a byly by snadno k nahlédnutí. „Pokud má někdo report, má jej kvalitní a k tomu má dobrou strategii v oblasti udržitelnosti, kterou se snaží naplňovat, pak jistě uvítá, když jeho report bude k dispozici co nejvíce příjemcům,“ míní Martin Klofanda. Podle něj tím firmy udělají první krůček k naplňování jednoho z principů ESG, a to ten schovaný pod písmenkem G, tedy governance (řízení podniku) zahrnující i osvětu a transparentnost.


Nyní jsou v Česku vypracované podle dostupných odhadů desítky reportů firem či institucí, výhledově jich ale budou minimálně stovky. Povinnost mít nefinanční report se totiž postupně podle regulace Evropské unie rozšíří na další firmy. V Česku by se podle odhadů měla dotknout až tisícovky subjektů.


Přidat report na stránku je jednoduché. Stačí, když se společnost zaregistruje s pomocí jednoduchého formuláře a dál už si bude moci svůj profil spravovat sama a v rámci něj nahrávat reporty v jednoduchém formátu pdf či jej aktualizovat.


Do budoucna společnost Impact Metrics počítá s tím, že bude platforma rozšířena o pokročilejší funkce. Usnadnit život chce i malým a středním podnikům. Na ně sice povinnost nefinančního reportingu zatím nedopadne, ale už nyní po nich některá data vyžadují dodavatelé, zákazníci či banky. „Chceme jim v budoucnu v tomto směru nabídnout nástroj, jak šetřit čas,“ doplňuje Klofanda.


Podobné platformy jako je reportyudržitelnosti.cz jsou už ve světě běžné. Příkladem je třeba sustainability-reports.com, ačkoli tento web funguje v placeném režimu.


Česká platforma reportů funguje jinak. Nahrávání i základní nahlédnutí do všech reportů je zdarma. Cílem je rozšířit povědomí o snahách firem v oblasti udržitelnosti a o tom, jak se s plněním kritérií vyrovnávají.


Možnost vyhledávání zdarma je možná díky partnerům webu, což jsou Komerční banka a společnost ČEZ.


„Firmy v Česku potřebují podporu na cestě k udržitelnosti, a proto Komerční banka ráda pomohla ke vzniku tohoto nového projektu. Web přináší inspiraci nejen k tomu, jak napsat dobrý report o udržitelnosti, ale také povědomí o tom, jaké jsou cíle a ambice podniků v oblasti ESG, což je stále důležitější i pro nás jako banku,“ řekla Blanka Svobodová,  Corporate Strategy  and Financing Tribe Leader z Komerční banky.


Projekt jsme podpořili z prostého důvodu. Naším zájmem je šířit povědomí v české společnosti. ESG začíná být nebo již je pro mnoho firem klíčovým tématem budoucího směřování. Rádi se podělíme s našimi zkušenostmi, jak v této oblasti uspět. Máme za sebou mnoho práce, která je oceňována v mezinárodním měřítku“ vysvětluje důvody podpory platformy Mgr. Kateřina Bohuslavová M. Sc., Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ.


Mediálními partnery jsou vydavatelství Ekonews, Reportér a Hospodářské noviny.


Pokud tedy máte svůj report a chcete o něm dát vědět, neváhejte ho nahrát na www.reportyudrzitelnosti.cz.


O Impact Metrics

Společnost Impact Metrics s.r.o. vznikla v květnu roku 2021. Zabývá se analýzou ESG dat firem a institucí a jejich digitalizací. Letos v září se stala Impact Metrics součástí společnosti Impact Factory, kde získala 15procentní podíl investiční skupina RSJ.