Od kdy je nefinanční reporting povinný?

Povinnost reportingu CSRD podle počtu zaměstnanců:

1000 +

od roku 2021

250 +

od roku 2023

1 - 250

od roku 2026

více na csrd.cz

Srovnání reportovacích standardů pro ESG

 

Není možné jednoznačně říci, které reportovací standardy jsou nejvhodnější pro střední firmy v České republice, protože to závisí na mnoha faktorech, jako je odvětví, ve kterém působí, a její cíle ohledně ESG hlášení. Nicméně některé reportovací standardy, které by mohly být pro střední firmy v České republice vhodné, jsou:

Global Reporting Initiative (GRI) Standards

 

 

jsou nejpoužívanějšími ESG reportovacími standardy a poskytují rámec pro společnosti k hlášení o svých ekonomických, environmentálních a sociálních dopadech. Jsou vhodné pro společnosti všech velikostí a oborů.

 

GRI Standards jsou vhodné pro střední firmy, pokud se zajímají o hlášení o svých ESG záležitostech a chtějí poskytnout komplexní obraz o svých operacích a výkonu. GRI Standards jsou také uznávané mezinárodně a jsou považovány za jeden z nejpřísnějších reportovacích standardů. To může být pro střední firmy, které se snaží budovat důvěryhodnost a transparentnost, výhodou.

.
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards

jsou reportovacími standardy, které poskytují odvětvově specifické směrnice pro společnosti k hlášení o svých materiálních ESG tématech. Mohou být vhodné pro střední firmy, které hledají způsob, jak lépe hlásit o svých ESG záležitostech z hlediska specifických požadavků jejich odvětví.

 

SASB Standards jsou také uznávané mezinárodně a jsou považovány za jedny z nejpřísnějších reportovacích standardů. To může být pro střední firmy, které se snaží budovat důvěryhodnost a transparentnost, výhodou. SASB Standards jsou však zaměřeny především na materiální ESG témata a mohou být pro střední firmy, které se nezabývají těmito tématy, méně vhodné. Je třeba si uvědomit, že výběr vhodného reportovacího standardu závisí na konkrétních potřebách a cílech společnosti.

CDP Carbon Disclosure Project (CDP)

 

 

 

je reportovací standard, který se zaměřuje na hlášení o uhlíkové stopě a příbuzných tématech, jako je adaptace na klimatické změny a využití obnovitelných zdrojů energie. CDP je vhodný reportovací standard pro střední firmy, pokud se zajímají o hlášení o své uhlíkové stopě a chtějí poskytnout informace o svých opatřeních ke snížení emisí skleníkových plynů. CDP může také být vhodné pro střední firmy, které se snaží splnit požadavky na hlášení o uhlíkové stopě od svých zákazníků nebo regulačních orgánů.

 

Na druhou stranu, CDP může být pro střední firmy, které nejsou zapojené do témat souvisejících s uhlíkovou stopou nebo klimatickými změnami, méně vhodný. V takovém případě by mohly pro střední firmy být vhodnější reportovací standardy, které se zaměřují na širší škálu ESG témat.

ISO 26000

 

 

 

 

je mezinárodní norma pro sociální odpovědnost podniků, která poskytuje rámec pro společnosti k vytváření a implementaci strategií sociální odpovědnosti. Je vhodný pro společnosti všech velikostí a oborů.

 

ISO 26000 může být vhodný reportovací standard pro střední firmy, pokud se zajímají o hlášení o své sociální odpovědnosti a chtějí poskytnout informace o svých opatřeních ke zlepšení svého působení v oblasti sociální odpovědnosti. ISO 26000 je také uznávaná mezinárodně a je považována za jednu z nejpřísnějších norm pro sociální odpovědnost podniků. To může být pro střední firmy, které se snaží budovat důvěryhodnost a transparentnost, výhodou.

Na druhou stranu, ISO 26000 se zaměřuje především na sociální odpovědnost a může být pro střední firmy, které se zajímají o širší škálu ESG témat, méně vhodný.