Investice do udržitelnosti - co všechno tento pojem obnáší?

Investice do udržitelnosti - co všechno tento pojem obnáší?

 

Ivan Lukáš, 1. říjen 2022

 

V současné době se asi nejvíc skloňují tak zvané ESG investice, kterým se často také říká jako investicím  udržitelným. Tohle je sice v pořádku, avšak pojem udržitelné investice je obecnější  a zahrnuje v sobě další investiční kategorie, které se od ESG investic liší. 

 

Co všechno tedy lze onálepkovat slovem “udržitelné investice” a jaké jsou mezi těmito kategoriemi rozdíly? 

 

Začněme  otázkou, jaký je rozdíl mezi udržitelným a neudržitelným investováním. Co vůbec pojem udržitelný obnáší? Jedna z definic říká, že udržitelné investování je taková praxe, kdy investoři hledají finanční návratnost a zároveň se snaží svými investicemi přinést environmentální a sociální hodnotu. 

 

A to se dá více způsoby. Pojďme se podívat jakými.

 

Neinvestuji, když to škodí


Asi nejzákladnější přístup je takzvaně vylučující, kdy si investoři řeknou, do čeho investovat nebudou, než do čeho investovat budou. Tak třeba mnohé investiční fondy mají kritéria, do jakých sektorů a projektů nebudou posílat peníze. Může se jednat třeba o zbrojní průmysl, pornofgrafii, težbu fosilních paliv nebo projekty, které vážně narušují biodiverzitu. Jak vyplynulo z nedávné anylýza bank realizovaného společností Glopolis, tento základní princip využívají dnes již všechny významnější české banky.

 

Toto je opravdu způsob minimální, jak ochránit environmentální a sociální hodnotu. Investoři tímto způsobem sice omezují škodu na životním prostředí (tím, že něco nepodporují) ale pro- aktivně k udržitelnosti nepřispívají.  

 

Tvorba společenské a environmentální hodnoty versus minimalizace škod


Ambicioznější investice do udržitelnosti jsou takové, které si přímo kladou za cíl environmentální a sociální hodnotu vytvořit. Nebo takové, které sice takovou ambici nemají, ale jsou z hlediska dopadu na životní prostředí nebo společnost alespoň neutrální nebo se snaží svoji stopu  minimalizovat.

 

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Objasněme si to na příkladu dvou firem, do kterých by investoři potenciálně chtěli investovat.  Typickým příkladem firmy, která má přímo v jádru svého byznysu sociální nebo environmentální hodnotu vytvořit, je firma provozující eko-turismus. Ochrana životního prostředí není pouze vedlejší produkt tohoto typu podnikání ale jedním z jeho hlavních cílů.

 

Příkladem druhé  firmy je firma vyrábějící třeba nábytek. Jádrem byznysu v tomto případě není ochrana životního prostředí nebo zlepšení životních podmínek sociálně znevýhodněných skupin. Jádrem byznysu je vyrábět a  prodávat nábytek. Ale i vyrábět nábytek se dá více nebo méně odpovědně. 

 

Příkladem je IKEA, která obhospodařuje  200,000 hektaru udržitelného lesa, z kterého čerpá pro svoji výrobu,  snižuje tloušťku obalů, aby produkovala méně plastového odpadu a hlídá své dodavatele, aby káceli stromy v souladu s pravidly FSC. I když jádrem byznysu IKEA není ochrana životního prostředí, všechny tyto aktivity s jádrem jejího byznysu souvisejí. Nejedná se pouze o kosmetické, charitativní projekty s omezeným dopadem. 

 

Oba dva typy firem, jak jsme již řekli, představují příležitost pro udržitelné investování. Ten první typ však jde nad rámec minimalizace škod. Firma propagující ekoturismus svým byznys modelem přímo  přispívá  k řešení jednoho (nebo i více) z globálních rozvojových problémů, které jsou definovány v rámci Udržitelných rozvojových cílů OSN (Sustainable Development Goals - SDGs). 

 

Pro investory, kteří mají zájem o investice do firmy prvního typu (říkejme jim SDG investoři), slouží jako dobrá sektorová mapa investiční platforma SDG OSN. Pro ty druhé  (říkejme jim ESG investoři), kteří chtějí investovat třeba do IKEA,  různé ESG ratingy. Tyto  jistým způsobem certifikují “udržitelnost’ investiční příležitosti. 

 

Do kategorie SDG investování částečně patří také social impact investing tím, že tvorba sociální nebo environmentální hodnoty má být v jádru investice. Na rozdíl od SDG investing je však kladen daleko menší důraz na finanční návratnost (i když i ta je důležitá) a tento kapitál je také daleko “trpělivější”. 

 

Socially responsible investing (SRI)


Jedním z typů udržitelného investování je také tzv. Socially responsible investing, které se na první pohled jeví jako ESG avšak je  mezi nimi značný rozdíl.  Pokud totiž jakožto investor, kterému na srdci leží třeba  pracovní podmínky v továrnách někde v Bangladéši, zjistíte, že firma, do které chcete investovat, dováží trička s továren, kde se porušují lidská práva, nebudete do ní investovat. A to ani v případě, že jinak návratnost takové investice by byla lákavá a dle jiných parametrů udržitelnosti by firma excelovala. 

 

Investice tedy podléhá jistým vylučujícím kritériem, tak jako v případě úplně prvního příkladu v našem článku. 

 

V případě ESG investování realita až tak černobílá není. Jako ESG investor si můžete vybírat mezi lépe nebo hůře hodnocenými investičními příležitostmi. Není žádné pravidlo, které by říkalo, že si nemůžete vybrat hůře hodnocené. 

 

Každá z těchto kategorií investování nabízí jiné příležitosti, splňuje jiné očekávání investorů, a nabízí jiné možnosti partnerství a financování. 

 

Závěr


Jako tradiční  investor víte, že největší investiční návratnost nabízejí příležitosti na rozvojových trzích, které jsou zároveň nejvíce rizikové. Investování do příležitostí, které přispívají k SDG, vám umožní toto riziko zmenšit tím, že získáte podporu místních strategických partnerů a důvěru komunit. 

 

ESG investování dle více statistik představuje poměrně solidní investiční návratnost a zmenšování rizika především v časech ekonomického útlumu (zdroj).

 

Pokud je sociální a environmentální dopad pro vás to nejdůležitější,  snesete rizika více, a máte jako investor více trpělivosti, sáhnete spíš k social impact investing a nebo z vás bude SRI investor. A pokud si chcete udělat své “udržitelné minimum”, řeknete si, že nebudete investovat do opravdu špinavých věcí jako uhlí, pornografie nebo, když už jste trochu osvícenější, do projektů, které jsou proti duchu pařížské klimatické dohody. 

 

Jak je  vidět, “udržitelných” investičních příležitostí je více typů, a záleží na zaměření a chuti riskovat ze strany investora, do kterého z nich se pustí. Co mají společného je, že každý tento typ nějakým způsobem přistupuje k tvorbě environmentální a společenské hodnoty, více nebo méně ambiciozně. S ohledem na globální výzvy, kterým svět čelí a nezbytnosti soukromého kapitálu pro jejich řešení, lze jenom doufat, že počet investorů do udržitelných projektů bude narůstat a s nimi odolnost naší planety a společno