Odpovědi na nejpalčivější otázky ohledně ESG reportingu

Frank Bold Advisory ve svém článku shrnuje nejčastnější dotazy firem začínajících s reportingem.

 

Předně doporučuje sledovat a vykazovat ty oblasti, které se prolínají s evropskými standardy. Jinak byste si přidělali práci a sledovali nepodstatná data.

 

Pro oblast strategické informace jsou to; (1) obecné principy, (2) obchodní model a strategie, (3) řízení udržitelnosti, (4) dopady, rizika a příležitosti.

 

Pro oblast životního prostředí jsou to; (1) klimatická změna, (2) omezování znečišťování, (3) vodní zdroje, (4) cirkulární ekonomika, (5) biodiverzita a ekosystémy.

 

Pro oblast sociální jsou to; (1) vlastní pracovníci, (2) pracovníci v hodnotovém řetězci, (3) komunity, (4) spotřebitelé a koncoví uživatelé.

 

Pro oblast řízení jsou to: (1) řízení firmy a kontrola rizik, (2) etické jednání.

Oblasti ESG, na které byste se měli nejvíce zaměřit se odvíjejí od sektoru, ve kterém firma podniká. Nicméně obecně jsou nejzásadnější tyto tři části:

 

a) klima: spotřeba energie a emise

b) zaměstnanecké otázky

c) náležitá péče (due diligence), zejména s ohledem na lidská práva