Ochrana biologické rozmanitosti

Podniky a finanční instituce se stále více zaměřují na rizika spojená s přírodou a biologickou rozmanitostí a celosvětové úsilí o řešení problémů souvisejících s přírodou se začíná rozhýbávat. Společnosti čelí rostoucímu tlaku, aby hodnotily a podávaly zprávy o otázkách souvisejících s přírodou a biologickou rozmanitostí, přičemž vznikají nové systémy zveřejňování informací, jako je například pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s přírodou (TNFD).

 

Divize Sustainable1 společnosti S&P Global, která se zaměřuje na ESG a udržitelnost, oznámila zveřejnění nové sady dat o rizicích pro přírodu a biologickou rozmanitost, která umožňuje společnostem a investorům hodnotit, řídit a řešit rizika a dopady související s přírodou. 

 

Současně se spuštěním nového řešení provedla společnost Sustainable1 analýzu indexu S&P 1200 s využitím nového souboru dat, z níž vyplývá, že 85 % společností vykazuje značnou závislost na přírodě. 

 

Víze zde.