Německo zavádí povinnost dodržování a ochrany lidských práv v dodavatelském řetězci

Německo, největší obchodní partner České republiky, přijalo zákon Lieferkettengesetz, v překladu zákon o dodavatelských řetězcích. Ten zavádí povinnost, jak již jeho název napovídá, dodržování a ochranu lidských práv v globálních dodavatelských řetězcích. Směřuje zejména proti dětské a nucené práci.


Pro společnosti s více než 3 000 zaměstnanci předpis nabývá účinnosti od roku 2023. Společností s více než 1 000 zaměstnanci, kterých je v Německu skoro 5 tisíc, se bude týkat od následujícího roku. Jeho cílem však není ukončení obchodních vztahů, ale snaha o trvalé zavedení lepší ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích.


Jak budou vypadat konkrétní důsledky? Naprostým minimem, které lze očekávat, je zanesení nových smluvních doložek ve smlouvách s německými obchodními partnery (z oblastí jako je ochrana lidských práv, ekologická újma atp.), povinnost spolupráce při řízení předmětných rizik nebo možnost německé společnosti provést u české entity kontrolu. V případě nedodržování tohoto zákona čekají německé firmy sankce.


Podrobnější informace naleznete v článku CSRD.cz.