Možnost ovlivnit směrnici CSRD

9. června otevřela Evropská komise veřejnou konzultaci k tzv. delegovanému aktu, který doplňuje směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti. Tento zákon doplňuje směrnici o účetnictví Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která vyžaduje, aby velké společnosti a společnosti kotované na burze pravidelně zveřejňovaly zprávy o sociálních a environmentálních rizicích, kterým čelí, a o tom, jaký dopad má jejich činnost na lidi a životní prostředí.

 

Tento první akt v přenesené pravomoci stanoví průřezové normy a standardy pro zveřejňování informací o životním prostředí, sociálních otázkách a správě a řízení. Zapojit se můžete do 7. července. Je velmi důležité, aby se firmy zapojily se svou zpětnou vazbou. Původně se předpokládalo přijetí standardů už v červnu, aktuálně se očekává přijetí průřezových standardů do konce roku 2023.

 

Více informací zde.