Firmy se strategií ESG jako žádanější zaměstnavatelé

Společnost KPMG udělala výzkum mezi 6000 administrativními pracovníky a studenty ohledně jejich postojů k práci. Téměř každý druhý respondent (46 %) vypověděl, že chce, aby společnost pro kterou pracuje, prokázala závazek v oblasti ESG. Každý pátý dotázaný (20 %) odmítl pracovní nabídku, když závazky společnosti v oblasti ESG nebyly v souladu s jeho hodnotami. Každý desátý (9 %) dokonce aktivně hledá práci spojenou s ESG.

 

John McCalla-Leacy, vedoucí oddělení ESG společnosti KPMG ve Velké Británii k výsledkům uvedl, že není překvapivé, že aspekty ESG jsou pro některé mladé lidi hledající zaměstnání na prvním místě. Pokud se nám nepodaří dosáhnout omezení nárůstu globální teploty na 1,5 °C, budou to právě mladší generace, které pocítí následné negativní dopady.

 

Pro podniky je směr vývoje jasný. Do roku 2025 bude 75 % pracující populace tvořit generace mileniálů, což znamená, že budou muset mít důvěryhodné strategie ESG, pokud chtějí i nadále přilákat a udržet si tuto stále početnější  skupinu zaměstnanců.

 

Všechny výsledky výzkumu naleznete v článku.