CBAM - nástroj pro boj proti úniku uhlíku

Evropská unie neustále zvyšuje své vlastní ambice v oblasti ochrany klimatu. V mnoha zemích mimo EU převládají méně přísné klimatické politiky a existuje riziko takzvaného “přesouvání emisí uhlíku”. K tomu dochází, když průmyslová odvětví s vysokými emisemi skleníkových plynů přesunou výrobu mimo EU do oblastí s nižšími standardy politiky v oblasti klimatu, než jsou standardy EU.


Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je nástrojem pro stanovení spravedlivé ceny za uhlík emitovaný při výrobě zboží, které vstupuje do EU a pro podporu čistší průmyslové výroby v zemích mimo EU. CBAM se bude zpočátku vztahovat na dovoz určitého zboží, při jehož výrobě se uvolňuje velké množství emisí uhlíku, tedy cement, železo a ocel, hliník, hnojiva, elektřina a vodík.


Samotný CBAM vstoupí v platnost ve přechodné fázi dne 1. října 2023, přičemž první ohlašovací období pro obchodníky skončí 31. ledna 2024. Soubor pravidel a požadavků na vykazování emisí podle CBAM bude dále upřesněn v prováděcím aktu k přijme Komise po konzultaci s výborem CBAM složeným z odborníků z členských států EU.

Víze zde.