ESG financování

Financování udržitelnosti může zahrnovat různé formy, jako jsou úvěry, investice, dotace nebo kapitálové injekce, které jsou poskytovány organizacím pro realizaci udržitelných projektů. Naleznete zde přehled dotačních poradců, stránku s aktuálním přehledem dostupných dotací, organizace provádějící výzkumnou činnost v oblasti udržitelných financí a organizace nabízející právní poradenství a podporu v oblasti udržitelných financí.

 

Organizace nabízející potřebné informace o dotačních programech a udržitelných financích:


S Českou spořitelnou můžete financovat své udržitelné projekty. Pomůžeme vám s přechodem na elektromobilitu, obnovitelné zdroje, s technologiemi na úsporu energie, recyklaci a další zelené projekty.

Klimatické poradenství v oblasti klimatické regulace, v oblasti naplňování ESG kritérií, pro financování dle EU taxonomie, poradenství při přípravě transitních plánů k udržitelnému podnikání.

Součást expertní skupiny Frank Bold sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojují s poradenstvím v oblasti zelených financí a ESG, energetiky, public affairs a službami v public relations. Píší články o udržitelnosti a ESG.

Poradenství v oblasti ESG problematiky, energetiky, obnovitelných zdrojů, dotací a výběrových řízení.

Mezinárodní centrum pro udržitelné finance je nezávislá, apolitická nezisková organizace, jejímž cílem je provádět výzkumnou činnost v oblasti udržitelných financí.

Stránka, která vám pomůže zorientovat se v možnostech získání dotace z EU - ať už hledáte dotace na rozvoj podnikání, na nákup strojů, vývoj SW či na své zaměstnance.

Konzultační program Cirkulárka pomáhající vyřešit odpadové hospodářství, energetiku, vodohospodářství, obalový materiál, ekodesign, cirkulární audit a komunikaci udržitelného profilu firmy. Je určen pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců s výší obratu do 1 mld. Kč. Je zcela zdarma a s minimální administrativou.

Stránky prezentující zejména již realizované projekty a představování aktuálního dění na poli udržitelných investic. Cílem v oblasti udržitelných investic je být firemním průvodcem – od tvorby návrhu záměru, výběru vhodné technologie, až po financování a realizaci.