Implementace ESG znamená zavedení opatření, politik a postupů, které umožňují firmám řídit a zlepšovat svou výkonnost v oblasti ESG. Součástí implementace je porozumění legislativním požadavkům, vypracování celofiremní ESG strategie, PR a vypracování ESG reportu.

 

Níže naleznete seznam konzultačních firem nebo konzultantů , kteří vám ve všech těchto oblastech poskytnou pomoc:

Strategie

Jak implementovat ESG strategii ?

Kroky k nastavení udržitelnosti

Sběr dat
Stanovení cílů
kontrola pokroku


Propagace výsledků


BDO je poradenská společnost poskytující auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby. Společně s vámi vytvoří a nastaví efektivní ESG strategii tak, aby odrážela jedinečnost Vaší firmy a pomohla Vám obstát v konkurenci do budoucna.

Bukas je česká poradenská společnost zaměřující se na nastavení a implementaci firemní a ESG strategie. Do své práce promítá více než 20 let zkušeností z firemního poradenství včetně zkušeností ze strategického a provozního řízení firem. 

Zhodnocení Vaší firmy z pohledu cirkulární ekonomiky. Příprava i realizace komunikační a obsahové strategie se zaměřením na udržitelnost. Pmohou Vám vyhnout se greenwashingu i greenhushingu. 

Konzultační společnost pomáhající s nastavením ESG, udržitelného a odpovědného podnikání a strategického CSR.

Konzultační společnost nabízející ESG Quick Assessment, poradenské služby v oblasti udržitelnosti, dekarbonizace, nefinančního reportingu a auditu.

Poradenská, výzkumná a vzdělávací společnost nabízející služby v oblasti ekologie,  energetiky a certifikace (LCA a EPD).

Konzultační společnost zajišťující podnikovou ekologii, analýzu a strategii udržitelnosti, vodní audit, výpočet uhlíkové stopy a provedení procesem certifikace Green Brands.

Konzultační společnost poskytující komplexní poradenství a také celou řadu finančních, technologických či auditních služeb. Připraví vaši společnost na veškeré výzvy spjaté s udržitelnou budoucností, pomůžou vám s nastavením dlouhodobé ESG strategie i s nefinančním reportingem.

Ve společnosti Grantika vám pomůžeme transformovat vaše aktivity tak, aby zajistily dlouhodobé finanční zdraví i udržitelnost. Získáte od nás vstupní ESG „health check“, vypočítáme vaši uhlíkovou stopu a poté společně s vámi vytvoříme ESG strategii a report udržitelnosti.

Hlubší analýza stávajícího stavu dle aktuální legislativy, auditní zpráva s doporučeními i dotačními příležitostmi v CZ/EN, prezentace výsledků a doporučení, stanovení strategických cílů, řízení rizik ESG, návrh implementace, Zpráva o udržitelnosti. Možnost certifikace.

Konzultační a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a firemní udržitelnosti.

Konzultační agentura zaměřená na firemní strategii udržitelnosti a nefinanční reporting. Působí ve střední a východní evropě.

Konzultační společnost zpracující celkový obraz udržitelnosti vaší firmy, konkurence nebo přinášející informace o benchmarku celého odvětví. Také vytváří a zveřejňuje žebříčky oslovených velkých firem dle vybraných oblastí podnikání.

Konzultační společnost, která vám pomůže s ESG strategií a transformací, nefinančním reportingem, nastavením KPI's a udržitelného dodavatelského řetězce.

Analýza stavu vaší společnosti, shromáždění potřebných dat, vypracování prvního ESG reportu. Poradenství se stanovením cílů a výběrem cest. Návrh konkrétních způsobů a opatření, která vám pomohou s plněním závazků.

Služby v oblasti tzv. Sustainability performance managementu. Klientům napříč českým trhem nabízí pomoc s nastavením a implementací strategie trvale udržitelného rozvoje, výběrem a implementací softwarového nástroje pro řízení a reporting ESG a další podpůrné služby.

Konzultační společnost, která vám pomůže s problematikou ESG strategie a dekarbonizace, nefinančního reportingu, ESG vzdělávání a budování kapacit, měřením uhlíkové stopy, rovného odměňování, ESG due diligence a v neposlední řadě s udržitelným financováním.

Legislativa

Na koho se od kdy vztahuje?

 

Klíčový vliv na implementaci udržitelnosti v podnikání má ESG legislativa. Zahrnuje různé opatření, jako jsou povinné limity emisí, požadavky na transparentnost v oblasti ESG informací a zákazy určitých činností. Firmy musí pravidelně monitorovat změny a nové požadavky.

Projekt CSRD.cz vytváří srozumitelný obsah o CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a spřízněných tématech na jednom místě. Možnost odběru newsletteru s týdenním přehledem o tom, co se právě událo ve světě ESG a CSRD.

Získejte zdarma praktický přehled na míru, díky kterému zjistíte, jak se přímo vaší firmy týkají nová pravidla pro zveřejňování dat o udržitelnosti. Zjistíte, zda máte konkrétní povinnosti a kdy je musíte splnit. Dozvíte se, jaká data vám pomohou získat levnější úvěr. Uvidíte, jaké informace po vás budou požadovat vaši odběratelé.

Konzultační společnost pomáhající s legislativními změnami a reportingem. Ten vnímá jako příležitost, jak firmy dlouhodobě připravit na změny, které se změnou klimatu souvisí.

Reporting

Reporting ESG se týká systematického poskytování informací o environmentálních, sociálních a správních faktorech, které ovlivňují výkonnost a dopady společnosti. Zahrnuje sběr relevantních dat, jejich analýzu a prezentaci ve formě strukturovaných zpráv, které jsou poskytovány investorům, klientům, zaměstnancům a dalším zúčastněným stranám.

Online platforma pro výpočet uhlíkové stopy firem od společnosti CI3. Základní verze pro výpočet Scope 1 a Scope 2 je zcela zdarma. Na základě zadaných dat CarbonFix vygeneruje výsledky ve srozumitelné grafické a tabulkové podobě. Skvělý nástroj pro malé a střední podniky.

Konzultační společnost zaměřená na uhlíkový audit, dekarbonizační strategie a nefinanční reporting. Nabízí školení z oblasti udržitelnosti, uhlíkové stopy, nefinančního výkaznictví, odpovědnosti za životní prostředí, právních povinností a transformace vašeho podniku na udržitelnější model.

Konzultační společnost, která vám bude oporou při realizaci vašich udržitelných plánů a společně budete dosahovat významných ekologických, společenských i ekonomických výsledků. Kromě jiného nabízí výpočet uhlíkové stopy, pomoc s nefinančním reportingem a komunikací udržitelnosti.

Konzultační společnost pomáhající s legislativními změnami a reportingem. Ten vnímá jako příležitost, jak firmy dlouhodobě připravit na změny, které se změnou klimatu souvisí.

Firma Green0meter nabízí spočítání uhlíkové stopy, ESG skóre, vygenerovat ESG report a doporučit snížení dopadu na životní prostředí. Nabízí také připojení ke globální komunitě zaměřené na téma udržitelnosti.

Konzultační agentura zaměřená na firemní strategii udržitelnosti a nefinanční reporting. Působí ve střední a východní evropě.

On-line nástroj, který umožňuje firmám projít celým procesem - od výpočtu uhlíkové stopy přes nastavení relevantních cílů v oblasti udržitelnosti až po případný report. To vše díky digitálnímu řešení za zlomek ceny oproti tradičním metodám, kdy si firmy obvykle najímají poradenské společnosti.

Cílem iniciativy je, aby vznikala a byla realizována nová řešení, která mají prokazatelný pozitivní dopad na životní prostředí a svět kolem nás.

Platforma obsahující reporty udržitelnosti či ESG. Možnost přihlášení se k měsíčnímu odběru přehledu nových reportů.

Software pro data management a reporting umožňuje efektivní správu komplexních ESG metrik na jednom místě a zároveň je třídí do dvou srozumitelných forem – soft a hard dat. Poskytuje srozumitelný přehled dovnitř i navenek.

Platforma shromažďující a spravující ESG data a informace, díky kterým je možné ověřit kritéria udržitelnosti jak u zákazníků, tak i dodavatelů. Díky algoritmu zjistíte, jak si počínáte v ESG oblastech.

Public Relations

Public Relations a ESG jsou úzce propojeny. PR hraje klíčovou roli v komunikaci a budování pověsti firmy v oblasti udržitelnosti. Umožňuje společnostem prezentovat své ESG iniciativy, strategie a výsledky. Zároveň se PR zaměřuje na transparentnost, sdílení informací o ESG praktikách a výsledcích a odpovídá na otázky a obavy zainteresovaných stran. Public Relations tak přispívá k budování důvěry, získávání nových klientů, upevňování vztahů se stávajícími zákazníky a posilování pověsti společnosti jako odpovědného a udržitelného aktéra.

Specializace na PR a marketing v oblasti ekologie a schopnost moderovat a facilitovat ekologické spory.

Komunikace udržitelnosti.

Součást expertní skupiny Frank Bold sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojují s poradenstvím v oblasti zelených financí a ESG, energetiky, public affairs a službami v public relations.

Příprava úspěšné komunikace vašich poctivých ekologických projektů. Zaměřuje se na webové stránky, newsletter a direct mailing, video spoty, tištěné i online publikace, podklady pro sociální sítě i tradiční média, workshopy a pop up akce.